Sıkça Sorulan Sorular

Covid-19 zarflı bir virüs olup lipid bilayer tabakası ile kaplıdır. Yüzey gerilimi düşük, polar kimyasalların bu zarfı kolaylıkla parçaladığı bilinmektedir. Antimic® ürünü biyosidal ürünler ruhsatında tanımlanan ve zarflı virüslerin temsilcisi olan adeneovirüse karşı etkinliği akredite laboratuvarlarda kanıtlanmıştır.

Menü