KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu KVKK Aydınlatma Metni, Antimic tarafından işletilen www.antimic.com.tr alan adlı internet sitesi ile mobil uygulamanın işletilmesi sırasında üyeler/ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından Antimic ile paylaşılan veya Antimic’in, veri sorumlusu sıfatıyla, bu kişilerin platformları kullanımı sırasında topladığı kişisel verilerin hangi amaçlar ve yöntemlerle işlendiği, hukuki sebepleri ve mevzuattan doğan haklarınız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; platformun çalışması için çerezler ve çerez kayıtları; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen verilerinizi topluyoruz.

Bilgilerinizi, platformları kullanımız ile bağlantılı hizmetleri sunmak, platformu geliştirmek ve KVKK Aydınlatma Metninde sayılan diğer amaçlarla işliyoruz.

DAYANDIĞIMIZ HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel bilgilerinizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda, sizinle olan sözleşmemizin ifası amacıyla, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işliyoruz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?

Kişisel bilgilerimizi, size hizmetlerimizi sunmak için birlikte çalıştığımız hizmet sağlayıcılar, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz ve uygulanabildiği hallerde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz.

HAKLARINIZ

Kişisel bilgilerinize ilişkin olarak 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.

BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Kişisel bilgilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için Antimic adresine e-posta gönderebilir veya Antimic adresine yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.

KVKK AYDINLATMA METNİ

Yürürlük tarihi: İşbu KVKK Aydınlatma Metni 7/2/2021 tarihinde güncellenmiş olup bu tarih itibariyle yürürlüktedir.

 • Bu Belge Neyi Amaçlar?
 • Hangi Kişisel Verilerini İşliyoruz? Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
 • Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?
 • Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?
 • Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?
 • Haklarınız Nelerdir?
 • Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

BU BELGE NEYİ AMAÇLAR?

Antimic olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin kişisel verilerinin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu KVKK Aydınlatma Metni, üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat (birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu KVKK Aydınlatma Metni, Antimic tarafından işletilmekte olan www.antimic.com.tr alan adlı internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Antimic ile paylaşılan veya Antimic’in, İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında topladığı kişisel verilerin hangi amaçlar ve yöntemlerle işlendiği, hukuki sebepleri ve Veri Koruma Mevzuat’ındaki haklarınızda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; platformun çalışması için çerezler ve çerez kayıtları; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen verilerinizi;

 • Siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek;
 • Sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak;
 • İade ve değişim gibi satış sonrası işlemleri yerine getirebilmek;
 • Sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
 • Platform’un güvenliğini güçlendirmek
 • İşlem güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulama süreçlerini yürütmek amacıyla ve
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, Platform ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi gibi işlem verileri ile ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, işlem güvenliği ve ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

Platform üzerinden topladığımız kişisel verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullanmanız halinde, kredi kartınızın numarası, kredi kartınızın son kullanma tarihi, CVV2 kodu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılabilecektir. Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi,

 • Ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayiler de dahil olmak üzere mağazalar, iş ortakları veya tedarikçiler üzerinden; mağazalarda bulunan güvenlik kameraları ve cihazlar aracılığıyla,
 • Mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlarına beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi,
 • Platform üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya Platform üzerinden üye olduğunuz sırada verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız,
 • Platform üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi,
 • İletişim kanalları ve mağazalarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya
 • Mağazalarda üyelik formu doldurmanız halinde ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraka kaydedilmesi suretiyle otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi,

 • Üyeliğinizin oluşturulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • Üyelik kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak “meşru menfaatlerimiz” doğrultusunda,
 • Üyelik ve Platform kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
 • Mağazalarda güvenlik kameraları ile kayıt yapılması süreçlerine ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,

hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARMAKTAYIZ?

Kişisel verilerinizi ancak işbu KVKK Aydınlatma Metnin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

 • Üyeliğiniz, sipariş veya alışverişlerinizle ilgili satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak, lojistik hizmetleri ve satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarına (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, ürün tadilat hizmetinin alındığı terziler, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi),bu firmalar tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
 • Platformdaki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.
 • Ödemenizi kredi/banka kartı ile yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgilerinizi, [] tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.
 • İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayilere aktarmaktayız.

HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Silme ve düzeltme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Antimic söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Antimic’in, talebin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak ilgili kişilerden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Menü