Sunumlar

Testler ve Raporlar

T.C. Sağlık Bakanlığı

Ruhsatname

Mikrobiyolojik Etkinlik Analiz Raporu

Mikrobiyolojik Etkinlik Analiz Raporu

Antiviral Etkinlik Analiz Raporu

T.C. Yeditepe Üniversitesi 

Biyosidal ve AR-GE Laboratuvarları

Makaleler ve Konferans Bildirileri

Adres. Poligon Mahallesi Girne Caddesi No:13 A

İstinye, Sarıyer İstanbul/TÜRKİYE