Image by Raphaël Biscaldi

Antimic® Sol-Gel Kimyası ile
Yüzme Havuzlarında Sağlık & Güvenlik

Bu sayfadaki bilgiler Yusuf Z. Menceloğlu ve N. Özlem Şanlı'nın "Antimic® Sol-Gel Kimyası ile Yüzme Havuzlarında Sağlık & Güvenlik" adlı sunumundan alınmıştır. Sunumu pdf formatında indirmek için yandaki ikona basınız.

Otel havuzu sizi bu yaz hasta edebilir!

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Nicole Villalpando da 21 Mayıs 2018 de bu bilgiyi yayınladı:

 • 1 in 3 waterborne disease outbreaks traced happen in hotel pools or hot tubs.

 • There have been about 500 waterborne disease outbreaks from 2000 to 2014.

Neden Havuz Suyu Kontrol Edilmeli?

Hem halk sağlığı hem de havuzun genel bakım ve ömrünün önemli bir parçası. Her ikisini de sağlamak için havuz operatörü bir dizi basit su testi yapmalıdır.

İyi Bakım = Sağlıklı Havuz

Havuzun kötü bakımı, düşük seviyelerde dezenfektan (klor) ve filtre tıkanmalarına neden olur, yüzücülerde diyare hastalıkları ve deri, kulak ve üst solunum yolu enfeksiyonları riski oluşturur.

Kimyasal Kalite

 • D.P.D. ile serbest klor Test, 1,0 ppm'den daha az veya 3.0 ppm'den daha fazla olmamalıdır.

 • pH 6,8'den küçük veya 7,8'den fazla olmamalıdır.

 • Yoğun kullanımlarda, dezenfeksiyon miktarı izin verilen aralığın üst sınırlarında tutulmalıdır

Fiziksel Standartlar

 • Tortu, kir, balçık, yosun içermememeli.

 • Pislik ve yüzen döküntüler olmamalı.

 • Su, bulanıklıktan arındırılmış olmalı

Yüzme Havuzlarında kontaminasyonun azaltılması için havuza girmeden önce duş alınması önerilir

Yüzücülerden kaynaklanan suda çözünen kirleticiler

 • Dışkı atıkları

 • Kozmetik kalıntıları

 • Vücüt yağı

 • Losyon

 • Tükürük, salya

 • Ürin

 • Ter

Klorlu dezenfektandan kaynaklanan yan ürünler

 • Iodotrihalometathanes

 • Halonitromethanes

 • Haloacetonitriles

 • Iodoacetic acid

 • Halofuraneones

 • Nitrosoamines

 • Haloamides

Fırsatçı Mikroorganizmalar

 • Cryptosporidium (Parazit)

 • Escherichia coli (Bakteri)

 • Campylobacter (Bakteri)

 • Salmonella (Bakteri)

 • Hepatitis A (Virüs)

 • Shigella (Bakteri)

 • Giardia (Parazit)

 • Algae

Yüzücülerden kaynaklanan suda çözünen kirlilikler

 • Urin – Bileşenleri (amonyak, su, üre, kreatin, kreatinin ve amino asitler) dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumuyla sonuçlanan havuz dezenfektanları ile etkileşime girer.

 • Ter – idrarda bulunan bazı yan ürünleri içerir fakat daha küçük konsantrasyonlarda

 • Dışkı – E. Coli gibi fırsatçı patojenler içerebilir

 • Kozmetik, Losyon & Cilt Yağı – Havuz dezenfektanları ile etkileşime girebilir ve aynı zamanda ürünlerle dezenfekte edici ürünler ile istenmeyen kimyasallar oluşturabilir

Klorlu Dezenfeksiyon Yan Ürünleri

 • Haloacetonitriles

 • Halonitromethanes

 • Haloamides

 • Halofuranones

 • Iodoacetic acid

 • Iodotrihalomethanes

 • Nitrosamines

Bahsedilen bu dezenfeksiyon yan ürünlerinin ortak özelliği, kanserojen olmaları ve  sayısız doğum hasarlarına düşüklere neden oldukları bilinen bir gerçektir.

Fırsatçı Mikroorganizmalar

 • Escherichia Coli (Bacteria) – ishal, idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu hastalıkları ve pnömoniye neden olur.

 • Shigella (Bacteria) – ishal, ateş ve karın ağrısı ile ortaya çıkan Shigellosis hakkında

 • Campylobacter (Bacteria) – ishal, ateş ve karın ağrısı ile ortaya çıkan Shigellosis hakkında

 • Salmonella (Bacteria) – ishal, ateş ve karın kramplarına neden olur

 • Cryptosporidium (Parasite) – sulu ishal

 • Giardia (Parasite) – ishal ve diğer mide-bağırsak belirtilerine neden olan Giardiasis hakkında

 • Hepatitis A (Virus)

 • Noroviruses (Virus) – viral gastroenterite neden olur

 • Algea – Yüzücüler için zararsız olduğu biliniyor, ancak bakteriler alglerle beslenmeyi seviyor ve bu süreçte havuzlarda bakteriyel büyümenin gelişmesine yardımcı oluyor

Algler/Yosun ve Havuzda Mücadele

 • Besinler mevcutsa ve yeterli düzeyde serbest klor sağlanmıyorsa, algler yüzme havuzlarında büyüyebilir.

 • Suyunuzun düzgün bir şekilde dozlanmasına ek olarak, en iyi sonuç vermesi için algaecidin sabahları parlak güneşli bir günde eklenmesi önerilir.

 • Algler, bitkidir ve güneş ışığının varlığında büyürler.

 • Alglerin en iyi büyüme süreleri sırasında algaecide eklenmesi, algaecidin alımını artıracak ve daha etkili hale getirecektir.

 • Algisitler özellikle açık hava havuzlarında alg oluşumunu kontrol etmek için kullanılır.

 • Algler, havuz suyunda bulunan fosfat, azot ve potasyum besinleri varsa mümkündür.

 • Fosfat havuz suyundan su arıtımı sırasında optimal bir flokülasyon ve filtrasyon adımı ile uzaklaştırılabilir.

 • Algler, etkili flokülasyon / filtrasyon, dezenfeksiyon ve iyi hidrolitik tasarım sağlanarak kontrol edilir.

 • Sorunlar hala devam ederse, tescilli algisitler kullanılabilir. Kuaterner amonyum ve polioksimino bileşikleri ve bakır tuzları kullanılabilir.

 • Tüm,  algisitler,  tedarikçilerin talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı ve yüzme havuzu kullanımı için tasarlanmalıdır.

 • Antimic Şartlandırma Kullanıldığında ise;

 • Havuz dolumu öncesinde yüzeylere Antimic uygulanması uzun süreli yosun oluşumunun önüne geçer.

 • Fırçalama ihtiyacı doğmadığından derzler zarar görmez.

 • Sadece yosun oluşumu değil mikrobiyolojik gözle görünmeyen tabakaların oluşumunu önler- geciktirir.

Fırsatçı Mikroorganizmalar ile mücadele/dezenfeksiyon

 • Klor havuzlarda en çok  kullanılan dezenfektandır ve sudaki fiili sanitizasyon aktivitesi serbest klor test kiti kullanılarak ölçülür

 • Serbest klor, iki bileşikten oluşur: HOCl (hipokloröz asit) ve OCl ̄ (hipoklorit iyonu). Bu iyonlar suda denge halinde birlikte bulunurlar.

 • Sadece HOCl bileşeninin bir dezenfektan olarak etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, mümkün olduğu kadar fazla HOCl’ sistemde olması istenir.

 • Mevcut HOCI ve OCl miktarları pH'a bağlıdır. Buda havuz suyundaki pH seviyesinin kontrolü çok önemlidir.

 • Tabloda görüldüğü gibi, pH 7.5'te serbest klorun sadece yarısı arzu edilen HOCl formunda bulunmaktadır.

 • pH düştükçe HOCl seviyesi artar, klorun stabiliteside azalır.

 • pH yükseldikçe, serbest klorun stabilitesi artar, ancak bir sanitizer olarak aktivitesi azalır.

 • Klorun en etkili ve ekonomik dezenfeksiyonu, 7,2-7,8'lik arzu edilen pH aralığında tutulmalıdır.

 • Düşük pH, havuz yüzeyleri ve ekipmanı için zararlı olurken, daha yüksek seviyeler, bir dezenfektan olarak kloru etkisiz hale getirecektir.

Klorsuz/kokusuz Dezenfeksiyon

 • Havuzlar için başka bir dezenfektan biguanide veya PHMB‘(Biguanidin)dir. Bu bileşik “klorsuz” bir dezenfektan olarak bilinir.

 • PHMB sistemi, klor kokusundan ve tahrişten arındırdığı için ilgi yarattı.

 • Sistem geleneksel dezenfektanlardan farklıdır ve bazı dezavantajları vardır. Örneğin, sisteme klor veya brom eklenmesini tolere etmez ve bu ürünlerle complex oluşturup yüzeylerde ve borularda sakızlı tortuların oluşmasına neden olabilir.

 • Çoğu kaynak suyu klor içerdiği için, az miktarda sakızlı tortular zamanla birikebilir. Olumlu taraf ise, ürün suda kararlıdır ve sadece eklenmesi yeterlidir.

 • Her hafta veya iki haftada bir uygulanır, klor veya brom gibi seviyelerin sürekli test edilmesini gerektirmez.

 • Klor kokularının yokluğu, ciltte tahrişin azalması ve bakım kolaylığı da artıları arasındadır.

 • Diğer biz dezavantajı çok yüksek maliyetlidir.

Antimic Şartlandırma Avantajları 

 • Antimic uçucu değildir. Bu sayede sıcaklık ve kullanıcı yükünden etkilenmez.

 • Ph a bağlı aktivitesinde değişim oluşmaz.

 • Yosun oluşumuna karşı klasik şartlandırmaya göre çok daha etkindir. Havuz dolmadan yüzeylere uygulanmasıyla ile uzun süreli koruma garantisi verir.

 • Antimic nötr pH dengesi sayesinde klor kullanımında yaşanan pH yükselmesine sebep vermez. Ekipmanlarda korozyona neden olmaz.

 • Toksik değildir.

 • Klorlamada yaşanan bağlı klor riskini minimum seviyeye çeker.

 • Dezenfeksiyon sırasında yan ürünler oluşturmaz, kalıntı bırakmaz

 • Kullanıcılarda oluşan göz kamaşması, cilt kızarıklarına ve mayolarda tahribata yol açmaz

 • Kullanım haftalık periyotlarda olduğundan bakım işçilik süresini ve risklerini minimuma indirir.

 • Klasik şartlandırmada kullanılan kimyasal stok, zehirli gazlar sebebiyle yüksek risk ihtiva eder. Ancak Antimic %80 e varan stok düşümü sağlarken risk barındırmaz.

Amerika’da Yüzme Havuzu İstatistikleri

 • 10.6 Milyon yüzme havuzu olduğu raporlanıyor

 • Bu havuzların 50.6% yere gömülü havuz, 47.1 Zemin üstü ve 2.9 % ticari yüzme havuzu

 • Kaliforniya eyaletinde 3 Milyon havuz olduğu 30%

 • Havuzların 85% de dezenfektan olarak Klor kullanılıyor

 • Havuzların 12% Tuzlu su havuzu

 • Havuza girenleri 17% si idrar bırakıyor

 • Havuza girenlerin 35% duş almadın havuza giriyor

Adres. Poligon Mahallesi Girne Caddesi No:13 A

İstinye, Sarıyer İstanbul/TÜRKİYE